Hallo vrienden,

Wij beginnen met vrienden, wilt u vriend worden van de stichting. Wij vragen u om deze stichting bij te staan met gebed, financiën en actieve ondersteuning, zodat we gezamenlijk met u verschillende steden en haar omgeving kunnen terugwinnen voor onze Koning Jezus.

Stichting Saved is opgericht om in Nederland en omliggende landen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. We willen met een bus, die als logo de Amerikaanse schoolbus vertegenwoordigd, de mensen in aanraking brengen met de goede boodschap van het Koninkrijk van God en laten zien dat God het antwoord is op vragen in hun dagelijkse leven.

We gaan het evangelie uit dragen. En natuurlijk zullen we in Nederland de plaatsen afgaan, Nieuwerkerk a/d IJssel, Zoetermeer, Zevenhuizen, Capelle a/d IJssel, Rotterdam, Amsterdam etc.

De stichting heeft een busje aangeschaft om het evangelie gaan brengen in diverse steden. We werken samen met diverse kerken en gaan elke vrijdag avond/ zaterdag op actie in Nieuwerkerk, Zevenhuizen en Zoetermeer. De bus wordt omgebouwd tot camper (klik op Projecten)

Wij zullen met zwarte bodywarmers met een gele logo www.GetSaved.nl de straat opgaan voor herkenning.

Mattheus 7:7-12
“bid en u zult ontvangen wat u bidt. Zoek en u zult vinden wat u zoekt. Klop en de deur zal voor u worden opengedaan. Want ieder die bidt, ontvangt. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, gaat de deur open. Als uw zoon u om een brood vraagt geeft u dan een steen? En als hij om een vis vraagt, geeft u hem dan een slang? Natuurlijk niet! Al bent u slecht, u geeft uw kinderen wat goed is. Hoeveel temeer zal uw Hemelse Vader het goede geven aan wie Hem erom vragen. Doe voor anderen wat u graag voor uzelf gedaan wilt hebben. Dat is in het kort wat Mozes en de profeten hebben gezegd.”

Maar we hebben u wel nodig, financieel of in gebed. Wilt u een van onze vrienden worden om een van de projecten te bekostigen.
Dan kunt u uw gift storten op rekening nummer NL78 RBRB 0706 3879 37 , wij zijn ANBI geregistreerd dus alle giften zijn aftrekbaar. Wilt u meer weten over de stichting, kunt u ons uitnodigen en komen wij graag langs voor een presentatie.

Kosten

  • Project bus: De stichting wilt een bus aanschaffen, kosten aanschaf en ombouwen tot evangelisatie bus is geschat op €15000,00 incl. btw.
  • Project campagne: vanwege corona beleid, geen activiteiten.
  • Evangelisatie materiaal: bijbels diverse talen, flyers, koffie en thee, soep ect 5000,00 euro
  • Evangelisatie kosten: benzine, vergunningen, onderhoud bus ect 10.000,00 euro